Is overstappen op Google Analytics 4 verplicht?

22 maart 2022

Google maakt de overstap van Google Universal Analytics naar Google Analytics 4. Dit is de meest ingrijpende verandering die Google Analytics tot nu toe gezien heeft.

Is het noodzakelijk om over te stappen naar Google Analytics 4?

Het wordt aangeraden om Google Analytics 4 naast Google Universal Analytics te gebruiken. Universal Analytics verwerkt vanaf 1 juli 2023 geen nieuwe gegevens meer in standaardproperty’s. Google geeft dan ook aan om nu voorbereidingen te treffen om een Google Analytics 4-property in te stellen en daarnaar over te schakelen. Doe je dat niet en stap je pas over als de huidige versie van Google Analytics wordt beëindigt, dan ben je al je data kwijt. Want de data die is opgebouwd wordt niet standaard in de nieuwe versie meegenomen. Het is dus verstandig om nu al data op te bouwen in de nieuwe versie van Analytics, zodat je in de toekomst nieuwe data kunt gaan gebruiken in Google Analytics 4.

Wat zijn de verschillen tussen Google Universal Analytics en Google Analytics 4?

Om te beginnen zal ik eerst aangeven wat nu (nog) niet in GA4 is opgenomen.

  • Meerdere weergaves voor één property;
  • GA Dashboards maken (wel Datastudio);
  • Rapporten voor site snelheid en zoeken op site;
  • Conversie attributierapporten;
  • Annotaties maken in tijdlijn;
  • Integratie met Google Optimize.

Dus voor iedereen die de nieuwste versie opent en naarstig opzoek is naar één van de bovenstaande opties, hoeft niet verder te zoeken. Uiteraard is het mogelijk dat dit in de toekomst wel wordt opgenomen in de nieuwe versie van Google Analytics. Google heeft steeds meer opties toegevoegd om vanaf 1 juli 2023 als basis gebruikt te kunnen worden.

1 Rapportages

Het eerste dat opvalt is dat Universal Analytics (UA) maar liefst 107 rapporten standaard weergeeft, terwijl Google Analytics 4 (GA4) standaard maar 21 rapporten laat zien. Je zult dus zelf je rapportages moeten maken. Het nadeel is dat je moet zien te achterhalen hoe je dit moet doen en bovendien kost het tijd om rapporten te maken. Maar het grote voordeel is dat je voor jezelf op maat rapportages kunt gaan opmaken. Wat jij belangrijk vindt kun je zelf in je eigen rapporten verwerken.

Analysehub

2 Bouncepercentage

Iedereen die het bouncepercentage in Universal Analytics (UA) gebruikt om website aanpassingen te verrichten, zal hier in Google Analytics 4 (GA4) niets van terugvinden. Want in de nieuwe versie spreekt men over zogenaamde ‘user engagements’, dus de gebruikersinteractie die men heeft op een pagina. Deze betrokkenheid (de duur van de gebruikersinteractie) wordt gemeten en sessies in combinatie met engagement. Wat in het kort inhoudt: een sessie is zeg maar een bezoek op de pagina en een engagement is een actie die men uitvoert.

Gebeurtenissen
In Google Analytics 4 (GA4) worden standaard bepaalde acties (gebeurtenissen) op de pagina’s gemeten, waaronder het scrollen (scroll), klikken (click), aankoop (purchase), eerste bezoek (first_visit), ga zo maar door. De combinatie van een sessie en engagement en de duur van een bezoek op de pagina geeft een veel betrouwbaarder beeld van jouw bezoekers. Deze verbeteringen hebben voor bijvoorbeeld websites die bestaan uit maar 1 pagina veel meer voordelen. Over het algemeen hebben deze one-pagers een hogere bouncepercentage dan websites die bestaan uit meerdere pagina’s. Omdat die bezoekers na een keer lezen meteen weer vertrekken.

Doordat de tijdsduur van het paginabezoek wordt meegenomen en de handelingen die daarbij horen (zoals bijvoorbeeld het downloaden van een pdf) zal de uitkomst hierdoor een stuk positiever uitvallen, dan de standaard negatievere weergave van het bouncepercentage. Kortom: een grote verbetering wat mij betreft.

Google ads gebeurtenissen

3 IP anonimisering

In Universal Analytics moet je IP anonimisering zelf instellen. In de nieuwe versie is dat niet het geval. Daarin staat het namelijk standaard aan, wat voor de privacy dus beter is.

De Privacy wetgeving stelt hoge eisen aan het opslaan en bijhouden van website statistieken. Google Analytics gebruikt IP adressen om geografische gegevens te rapporteren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om meer gegevens te achterhalen van de bezoeker en dat is volgens de wetgeving verboden. Website eigenaren kunnen verzoeken om alle IP-adressen te anonimiseren van gebruikers. Eigenaren van websites kunnen hun eigen privacybeleid hierdoor naleven en voldoen hiermee aan de aanbevelingen van lokale autoriteiten op het gebied van gegevensbescherming.

Doordat IP anonimisering standaard in Google Analytics 4 is ingeschakeld verwijdert Google Analytics de laatste 8 cijfers van IP4-adressen en de laatste 80 bits van IPv6-adressen van de bezoeker. Dit gebeurt voordat ze worden gebruikt en opgeslagen. Dit voorkomt dat de gegevens niet terecht komen in Google Analytics.

Helaas zal hierdoor de verkregen data, zoals geografische gegevens, minder betrouwbaar zijn.

4 Grote verandering in paginaweergaven

In Google Analytics Universal worden enkel de paginaweergaven gemeten. Maar in Google Analytics 4 worden naast de standaard paginaweergaven ook de uitgaande klikken, download van bestanden, scrollen (90% van de pagina) en het bekijken van video’s meegenomen. Deze data is enorm waardevol om de betrokkenheid van jouw bezoekers te kunnen analyseren.

5 Website en app bijhouden

In de oude versie van Google Analytics moet er een keuze gemaakt worden tussen het bijhouden van een app of website. Dat gebeurt in versie 4 tegelijkertijd. Beide databronnen kun je aan elkaar koppelen, waardoor je nog beter kan meten hoe goed je campagnes werken.

6 Cross-domein tracking

Het is mogelijk om twee website met elkaar te koppelen, zoals bijvoorbeeld een e-commercesite en een afzonderlijke site voor uw winkelwagentje. Een bezoeker kan namelijk via de ene website naar de andere website browsen, waardoor je eigenlijk 2 sessies te zien krijgt. Het voordeel met cross-domein tracking is dat je de beide sessie koppelt, waardoor dit dus maar 1 sessie wordt.

In Universal Analytics moet je dit via Google Tagmanager instellen, terwijl dit in de nieuwe versie juist in Google Analytics 4 kan worden ingesteld. Google Tagmanager heb je dus niet meer nodig wat dat betreft.

7 Data grotendeels ongesampled

De data die gebruikt wordt in Universal Analytics verschilt ten opzichte van Google Analytics 4. Bij Universal Analytics is de data grotendeels ‘gesampled’ wat betekent dat een deel van de data wordt gebruikt. Steekproefsgewijs wordt die data verzameld. Er wordt automatisch een steekproef genomen wanneer er voor een rapport meer dan 500.000 sessies zijn verzameld. Google geeft hierbij de volgende uitleg: Als u bijvoorbeeld het aantal bomen wilt schatten in een gebied van honderd vierkante kilometer, waar de verdeling van de bomen vrij gelijkmatig is, kunt u het aantal bomen op één vierkante kilometer tellen en vermenigvuldigen met 100, of de bomen op een halve vierkante kilometer tellen en vermenigvuldigen met 200, om een juiste schatting van het hele gebied te krijgen.

Google Analytics 4 is de data grotendeels ongesampled. Wat dus betekent dat alle data wordt gebruikt.

Instellen van Google Analytics 4

Voordat je Google Analytics 4 gaat instellen is het goed om te weten dat data vanuit Universal Analytics niet meegenomen wordt. Je begint dus helemaal opnieuw. Bovendien raad ik aan om achter elke property tussen () te vermelden welke Analytics hierop van toepassing is (UA) of (GA).

Stap 1: Upgrade naar GA4

Instellen van Google Analytics 4

Stap 2: Plaats nieuwe trackingscode in je website
Klik op Installatie assistent:

Klik op het pijltje achter Taginstallatie:

Vervolgens krijg je je gegevensstreams te zien en daar klik je op:

In de webstreamgegevens staan de trackingscodes die via Google Tagmanager of zonder Google Tagmanager kunnen worden toegevoegd aan je website. Informeer hiernaar bij je website bouwer:

Succes met het instellen van Google Analytics 4!

Online Marketing uitbesteden? Dat kan uiteraard, klik hier voor meer informatie.

Heb je vragen? Stel ze gerust!

Google Analytics 4 gecertificeerd

    Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen om contact met u op te nemen. Lees onze privacy statement voor meer informatie.

    Terug naar overzicht