Werkwijze

Ik streef ernaar om mijn dienstverlening binnen 3 weken af te ronden. Uiteraard verschilt dat per dienstverlening en per klant. Uiteindelijk gaan we niet alleen een zakelijke overeenkomst aan, maar ook een samenwerking. De klant is afhankelijk van mijn expertise en Kracht Internet Marketing is afhankelijk van de snelheid van leveren van content door de klant. Bij deze samenwerking hoort een werkwijze die van belang is om de werkzaamheden soepel te laten verlopen.

Werkwijze webdevelopment

De klant vult de website zelf:

 1. Gesprek met de klant: alle wensen worden besproken en genoteerd;
 2. Offerte: in overleg wordt er een offerte gemaakt met bijhorende algemene voorwaarden;
 3. Concept: Na goedkeuring van de offerte wordt er in dezelfde week of een week na goedkeuring offerte een digitaal website concept gemaakt. Hier kan de klant doorheen bladeren en eventueel correcties hierop kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgegeven;
 4. Technische realisatie van de website: De technische realisatie van de website wordt meteen na goedkeuring van het concept ingepland. In de meeste gevallen zullen deze werkzaamheden een week na goedkeuring gereed zijn. De website zal tijdelijk op een webserver van Kracht Internet Marketing komen te staan. Net zo lang totdat de website gereed en gevuld is;
 5. Uitleg WordPress beheer: Nadat de technische realisatie van de website gereed is, wordt er meteen een afspraak gemaakt om de uitleg van het beheer van WordPress toe te lichten. De klant kan beginnen met het vullen van de website;
 6. Facturatie: De facturatie van alle werkzaamheden geschiedt nadat de uitleg van het beheer van de website is voltooid, tenzij de klant langer op zich laat wachten door bijvoorbeeld tijdgebrek. De factuur zal dan direct worden gestuurd nadat de technische realisatie is voltooid. Nadien zal dus de uitleg gaan plaatsvinden.
 7. Zodra de klant de website gevuld heeft, kan zij mij daarvan op de hoogte stellen en wordt van die website een backup gemaakt. Vervolgens wordt de website geplaatst op een webserver van de klant, waarna de website te bereiken is via de domeinnaam van de klant. In de meeste gevallen is de webserver en domeinnaam vooraf geregeld door Kracht Internet Marketing.

De website wordt gevuld door Kracht Internet Marketing:

 1. Gesprek met de klant: alle wensen worden besproken en genoteerd;
 2. Offerte: in overleg wordt er een offerte gemaakt met bijhorende algemene voorwaarden;
 3. Concept: Na goedkeuring van de offerte wordt er in dezelfde week of een week na goedkeuring offerte een digitaal website concept gemaakt. Hier kan de klant doorheen bladeren en eventueel correcties hierop kunnen telefonisch of per e-mail worden doorgegeven;
 4. Technische realisatie van de website: De technische realisatie van de website wordt meteen na goedkeuring van het concept ingepland. In de meeste gevallen zullen deze werkzaamheden een week na goedkeuring gereed zijn. De website zal tijdelijk op een webserver van Kracht Internet Marketing komen te staan. Net zo lang totdat de website gereed en gevuld is;
 5. Facturatie: De facturatie van alle werkzaamheden geschiedt nadat de technische realisatie is voltooid;
 6. Vullen van de website: Nadat alle content (zoals tekst en beeldmateriaal) door de klant is aangeleverd en de overige werkzaamheden door Kracht Internet Marketing of door derden ter aanvulling van die content (zoals bijvoorbeeld fotografie) is gedaan, dan wordt de website gevuld.
 7. Plaatsing website op webserver van de klant: Zodra de website gevuld is, wordt de klant daarvan op de hoogte gesteld en wordt van die website een backup gemaakt. Vervolgens wordt de website geplaatst op een webserver van de klant, waarna de website te bereiken is via de domeinnaam van de klant. In de meeste gevallen is de webserver en domeinnaam vooraf geregeld door Kracht Internet Marketing.
 8. Facturatie: Zodra de website te raadplegen is via de domeinnaam van de klant, dan wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en wordt er een factuur gestuurd van de gedane werkzaamheden.
 9. Uitleg WordPress beheer: Nadat alle werkzaamheden zijn voltooid volgt een uitleg van het beheer van WordPress. Hiervoor wordt een afspraak ingepland.